Thermosaver godkjent som medisinsk utstyr etter EU-MDR

Hypotermi redningsbagen Thermosaver er nå klassifisert som medisinsk utstyr i risikoklasse 1 i henhold til EU-MDR.
Thermosaver - MDR

Hypotermi redningsbagen Thermosaver er nå klassifisert som medisinsk utstyr i risikoklasse 1 i henhold til EU-MDR. Dette innebærer at redningsbagen blir CE-merket som medisinsk utstyr, og dermed er en av få hypotermibager som har slik godkjenning. Arbeidet med godkjenningen har tatt ett år og vært meget arbeidskrevende. Daglig leder Ketil Thorsen er ikke i tvil: «Å være godkjent som medisinsk utstyr gir oss stor troverdighet i markedet, og skiller oss fra mindre seriøse aktører. Dessuten stiller stadig flere store brukergrupper krav om MDR og CE-merking av medisinsk utstyr for å ville ta det i bruk».

Share the Post:

Related Posts

DOGA - Thermsoaver

Thermosaver tildelt DOGA-prisen for utsøkt industridesign

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler i jurykjennelsen: «Vi er dypt imponert over hvordan teamet bak Thermosaver har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent redningspersonell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den», påpeker juryen.

Read More