Aluminiumsfolie har liten effekt mot hypotermi

En nylig publisert studie i Wilderness and Environmental Medicine (Kosinski et al., 2022) viser at det ikke finnes noen forskning som bekrefter at Space Blanket folie er særlig effektiv til prehospital bruk mot hypotermi. I tillegg viser studien at de praktiske fordelene er små.

En nylig publisert studie i Wilderness and Environmental Medicine (Kosinski et al., 2022) viser at det ikke finnes noen forskning som bekrefter at Space Blanket folie er særlig effektiv til prehospital bruk mot hypotermi. I tillegg viser studien at de praktiske fordelene er små. Studien konkluderer med at den eneste klare fordelen aluminiumsfolie har, er at den er lett å ha med seg. Det ikke er nok til å rettferdiggjøre bruken, slår studien fast.

Bruk av tynne, reflektive folier til hypotherme pasienter. (nkt-traume.no)

Share the Post:

Related Posts

DOGA - Thermsoaver

Thermosaver tildelt DOGA-prisen for utsøkt industridesign

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler i jurykjennelsen: «Vi er dypt imponert over hvordan teamet bak Thermosaver har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent redningspersonell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den», påpeker juryen.

Read More