Nyheter fra Thermosaver

DOGA - Thermsoaver

Thermosaver tildelt DOGA-prisen for utsøkt industridesign

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler i jurykjennelsen: «Vi er dypt imponert over hvordan teamet bak Thermosaver har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent redningspersonell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den», påpeker juryen.

Les mer »
FFI - Spesialsoldatens nye utstyr Thermosaver

Spesialsoldatens nye utstyr

Forsvarets Forsknings Institutt FFI presenterer i en pressemelding nyutviklet utstyr for spesialstyrkene. Et av dem er Thermosaver Hypothermic Rescue Bag, – et resultat av et Innovasjonsprosjekt mellom FFI, Forsvarets Spesialstyrker og Thermosaver, med finansiering fra Innovasjon Norge.

Les mer »
Wilderness medical Society Clinical practice guidelines

Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines anbefaler ”Burrito-prinsippet” for innpakking av pasient

The Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia er den internasjonalt anerkjente veiledningen for redningspersonell. The Wilderness Medical Society har utarbeidet retningslinjene sammen med ledende forskere, universiteter og redningsorganisasjoner verden over.

Les mer »

Aluminiumsfolie har liten effekt mot hypotermi

En nylig publisert studie i Wilderness and Environmental Medicine (Kosinski et al., 2022) viser at det ikke finnes noen forskning som bekrefter at Space Blanket folie er særlig effektiv til prehospital bruk mot hypotermi. I tillegg viser studien at de praktiske fordelene er små.

Les mer »