Militærversjonen av Thermosaver har fått NATO lagernummer

Den militære versjonen av Thermosaver Hypothermic Rescue Bag er nå kodifisert og godkjent av NATO og dermed tildelt et NATO lagernummer. Dette er et krav som stilles til alle varer/artikler som skal kjøpes av Forsvaret i samtlige medlemsland i NATO.

Den militære versjonen av Thermosaver Hypothermic Rescue Bag er nå kodifisert og godkjent av NATO og dermed tildelt et NATO lagernummer.  Dette er et krav som stilles til alle varer/artikler som skal kjøpes av Forsvaret i samtlige medlemsland i NATO.

For å bli kodifisert og tildelt NATO lagernummer så må operative avdelinger i NATO ha signalisert interesse for å skulle benytte seg av produktet. For Thermosavers del har disse signalene kommet både fra det norske og danske forsvaret.

Kodifisering følger reglene i «the NATO Codification System (NCS)». Standardisering i forsvarssektoren har til formål å utvikle felles prosedyrer, praksis og forsvarsmateriell som vil gjøre det mulig å gjennomføre effektive nasjonale og allierte militære operasjoner og øvelser på en sikker og økonomisk måte. Grunnlaget for enhver standardisering er operative, økonomiske og forvaltningsmessige hensyn.

”Det å ha fått NATO lagernummer – eller NATO Stock Number (NSN) – åpner mulighetene for oss til å introdusere Thermosaver overfor samtlige NATOs medlemsland basert på en kodifisering som alle er kjent med,» sier styreleder Reidar Stockfledt i Thermosaver AS.

Share the Post:

Related Posts

DOGA - Thermsoaver

Thermosaver tildelt DOGA-prisen for utsøkt industridesign

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler i jurykjennelsen: «Vi er dypt imponert over hvordan teamet bak Thermosaver har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent redningspersonell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den», påpeker juryen.

Read More