Fuktsperre

Innerst mot pasienten har Thermosaver en fuktsperre som hindrer fordampning og samtidig absorberer væske. Dette reduserer mengden væske pasienten trenger å varme opp, og kan dermed bruke alle krefter på å gjenvinne kroppsvarmen. Det er ingen kjente hypotermibager i markedet som har absorberende fuktsperrer.

Det tilbys to modeller av fuktsperren:

  • Jona: Her har hele fuktsperren absorberende evne, og kan trekke til seg opptil 10 liter pr. m2.
  • Gemini: Her er fuktsperren uten absorbsjon bortsett fra et felt i liggesonen på 70X200 cm, hvor det maksimalt kan absorberes omkring 6-8 liter pr. m2