Bruksanvisning

Ved å klikke på knappene nedenfor, kan du gjøre deg kjent med Thermosavers bruksanvisning for hypotermibagen

Thermosaver instruction for use