Aluminiumsfolie har liten effekt mot hypotermi

Aluminiumsfolie har liten effekt mot hypotermi

En nylig publisert studie i Wilderness and Environmental Medicine (Kosinski et al., 2022) viser at det ikke finnes noen forskning som bekrefter at Space Blanket folie er særlig effektiv til prehospital bruk mot hypotermi. I tillegg viser studien at de praktiske fordelene er små. Studien konkluderer med at den eneste klare fordelen aluminiumsfolie har, er at den er lett å ha med seg. Det ikke er nok til å rettferdiggjøre bruken, slår studien fast.

Lenke til artikkelen


Scroll til toppen