Thermosaver godkjent som medisinsk utstyr etter EU-MDR

Thermosaver godkjent som medisinsk utstyr etter EU-MDR

Hypotermi redningsbagen Thermosaver er nå klassifisert som medisinsk utstyr i risikoklasse 1 i henhold til EU-MDR. Dette innebærer at redningsbagen blir CE-merket som medisinsk utstyr, og dermed er en av få hypotermibager som har slik godkjenning. Arbeidet med godkjenningen har tatt ett år og vært meget arbeidskrevende. Daglig leder Ketil Thorsen er ikke i tvil: «Å være godkjent som medisinsk utstyr gir oss stor troverdighet i markedet, og skiller oss fra mindre seriøse aktører. Dessuten stiller stadig flere store brukergrupper krav om MDR og CE-merking av medisinsk utstyr for å ville ta det i bruk».

«Å være godkjent som medisinsk utstyr gir oss stor troverdighet i markedet»
Ketil Thorsen
Ketil Thorsen
Daglig leder

Scroll til toppen