Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia anbefaler ”Burrito-prinsippet” for innpakking av pasient.

Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia anbefaler ”Burrito-prinsippet” for innpakking av pasient.

The Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia er den internasjonalt anerkjente veiledningen for redningspersonell. The Wilderness Medical Society har utarbeidet retningslinjene sammen med ledende forskere, universiteter og redningsorganisasjoner verden over.

 

Veiledningen gir praktiske råd på områder redningspersonell møter ute i felt. En viktig utfordring er hvordan en pasient kan pakkes inn slik at tap av kroppsvarmen kan begrenses best mulig. Veiledningen sier: «Den foreslåtte metoden for innpakking av pasienten utgjør en sentral del av retningslinjen og tar i tillegg til innpakking også hensyn til transporten av den skadde. Det finnes mange kommersielle hypotermibager tilgjengelig, men de fleste er for store og tunge til å kunne bæres i ryggsekk.» Veiledningen anbefaler «Burrito-prinsippet» for å pakke inn en pasient.

CEO Ketil Thorsen sier at retningslinjene tar opp i seg den mest aktuelle forskningen på hypotermi, og er på den måten viktig for Thermosaver å møte. «Thermosaver har innebygget mange av de viktigste prinsippene fra de internasjonale retningslinjene. Dette gjelder «Burrito-prinsippet» for innpakking, integrert absorberende fuktsperre, vind- og vannbestandig ytterhud og 9 effektive bærehåndtak for evakuering. At Thermosaver er liten, veier bare 2,7 kilo og er lett å bruke i felt, er også i tråd med anbefalingene,» sier Ketil Thorsen.

 

Definisjon av hypotermi slik den er formulert av The Wilderness Medical Society Clinical Practical Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatement of Accidental Hypothermia:

«Aksidentell hypotermi er et ufrivillig fall i kjernetemperaturen ned til 35C eller lavere.
Aksidentell hypotermi som følge av miljøpåvirkning kan skje på alle årstider og i de fleste klima. Størst er risikoen i våte og kalde omgivelser. Gjennom historien har hypotermi vært forbundet med katastrofer og krig, men også de som bruker naturen, særlig i ugjestmilde strøk, utsetter seg for faren for hypotermi. I tillegg til å opptre ute i naturen, er hypotermi også vanlig blant husløse i byene, særlig der hvor alkohol og andre rusgifter er utbredt.

 


Scroll til toppen