Militærversjonen av Thermosaver har fått NATO lagernummer

Thermosaver - Nato stock number (NSN)

Den militære versjonen av Thermosaver Hypothermic Rescue Bag er nå kodifisert og godkjent av NATO og dermed tildelt et NATO lagernummer. Dette er et krav som stilles til alle varer/artikler som skal kjøpes av Forsvaret i samtlige medlemsland i NATO.

Thermosaver tildelt DOGA-prisen for utsøkt industridesign

DOGA - Thermsoaver

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler i jurykjennelsen: «Vi er dypt imponert over hvordan teamet bak Thermosaver har jobbet for å utforme den innovative redningsbagen. Den har et tydelig og godt designuttrykk som gir en intuitiv brukeropplevelse. Selv om Thermosaver primært er ment for trent redningspersonell, er det en kjempefordel at den er designet slik at alle kan klare å bruke den», påpeker juryen.

Spesialsoldatens nye utstyr

FFI - Spesialsoldatens nye utstyr Thermosaver

Forsvarets Forsknings Institutt FFI presenterer i en pressemelding nyutviklet utstyr for spesialstyrkene. Et av dem er Thermosaver Hypothermic Rescue Bag, – et resultat av et Innovasjonsprosjekt mellom FFI, Forsvarets Spesialstyrker og Thermosaver, med finansiering fra Innovasjon Norge.

Aluminiumsfolie har liten effekt mot hypotermi

En nylig publisert studie i Wilderness and Environmental Medicine (Kosinski et al., 2022) viser at det ikke finnes noen forskning som bekrefter at Space Blanket folie er særlig effektiv til prehospital bruk mot hypotermi. I tillegg viser studien at de praktiske fordelene er små.